רש"י על דברים ט יא

רש"י על דברים • פרק ט
א • ד • ה • ט • יא • יח • כ • כא • כה • 


"לחת" - לחת כתיב ששתיהם שוות