רש"י על דברים ט כ

רש"י על דברים • פרק ט >>
א • ד • ה • ט • יא • יח • כ • כא • כה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ובאהרן התאנף ה'" - לפי ששמע לכם

"להשמידו" - זה כלוי בנים וכן הוא אומר (עמוס ב) ואשמיד פריו ממעל

"ואתפלל גם בעד אהרן" - והועילה תפלתי לכפר מחצה ומתו שנים ונשארו השנים