רש"י על דברים ט ט

רש"י על דברים • פרק ט
א • ד • ה • ט • יא • יח • כ • כא • כה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואשב בהר" - (מגילה כא) אין ישיבה אלא לשון עכבה