רש"י על דברים ג ט

<< | רש"י על דבריםפרק ג' • פסוק ט' |
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"צידנים יקראו לחרמון וגו'" - ובמקום אחר הוא אומר (דברים ד) ועד הר שיאון הוא חרמון הרי לו ד' שמות למה הוצרכו ליכתב להגיד שבח ארץ ישראל שהיו ארבעה מלכיות מתפארות בכך זו אומרת על שמי יקרא וזו אומרת על שמי יקרא
"שניר" - הוא שלג בלשון אשכנז [שנעע] ובלשון כנען