רש"י על דברים ג ד

| רש"י על דבריםפרק ג' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"חבל ארגב" - מתרגמינן בית פלך טרכונא וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין טרכונין למדתי חבל ארגוב הפרכיא היכל מלך כלו' שהמלכות נקראת על שמה וכן את הארגוב דמלכים אצל היכל מלך הרגו פקח בן רמליהו לפקחיה למדתי שכך נקראת שם ההפרכיא