רש"י על דברים ג כח

<< | רש"י על דבריםפרק ג' • פסוק כ"ח | >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וצו את יהושוע" - על הטרחות ועל המשאות ועל המריבות

"וחזקהו ואמצהו" - בדבריך שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי עליהם כך סופי ליענש עליהם מבטיחו אני כי הוא יעבור והוא ינחיל

"כי הוא יעבור" - אם יעבור לפניהם ינחלו ואם לאו לא ינחלו וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא ישב (יהושע ז) ויכו מהם אנשי העי וגו' וכיון שנפל על פניו אמר לו קום לך קם לך כתיב אתה הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה למה זה אתה נופל על פניך לא כך אמרתי למשה רבך אם הוא עובר עוברין ואם לאו אין עוברין