רש"י על בראשית מג כ

| רש"י על בראשיתפרק מ"ג • פסוק כ' |
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"בי אדני" - (יבמות צז סנהדרין סד) ל' בעיא ותחנונים הוא בלשון ארמי בייא בייא

"ירד ירדנו" - ירידה הוא לנו (ב"ר) רגילים היינו לפרנס אחרים עכשיו אנו צריכים לך