רש"י על בראשית מג לב

<< רש"י על בראשית • פרק מג >>
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"כי תועבה הוא" - דבר שנאוי הוא למצרים לאכול את העברים ואונקלוס נתן טעם לדבר