רש"י על בראשית מא נו

<< רש"י על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כג • כו • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נה • נו • נז • 


"על כל פני הארץ" - מי הם פני הארץ אלו העשירים (ב"ר)

"את כל אשר בהם" - כתרגומו די בהון עיבורא

"וישבור למצרים" - שבר לשון מכר ולשון קנין הוא כאן משמש לשון מכר שברו לנו מעט אוכל לשון קנין ואל תאמר אינו כי אם בתבואה שאף ביין וחלב מצינו (ישעיהו נה) ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב