רש"י על בראשית מא יד

<< רש"י על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כג • כו • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נה • נו • נז • 


"מן הבור" - מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין גומא וכן כל בור שבמקרא ל' גומא ואף אם אין בו מים קרוי בור פוש"י בלע"ז (איינע גרובע)

"ויגלח" - מפני כבוד המלכות (ב"ר)