רש"י על בראשית מא יט

רש"י על בראשית • פרק מא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כג • כו • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נה • נו • נז • 


"דלות" - כחושות כמו (ש"ב יג) מדוע אתה ככה דל דאמנון

"ורקות בשר" - כל לשון רקות שבמקרא חסרי בשר ובלע"ז בלוא"ש (צארט שוואך)