רש"י על בראשית לח טז

<< רש"י על בראשית • פרק לח >>
א • ב • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"ויט אליה אל הדרך" - מדרך שהיה בה נטה אל הדרך אשר היא בה ובל' לע"ז דשטורני"ר (אבלענקען)

"הבה נא" - הכיני עצמך ודעתך לכך כל לשון הבה הזמנה הוא חוץ ממקום שיש לתרגמו בלשון נתינה ואף אותן של הזמנה קרובים ללשון נתינה הם