רש"י על בראשית לח כד

<< רש"י על בראשית • פרק לח >>
א • ב • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


"כמשלש חדשים" - (נדה מג) רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם ול' כמשלש חדשים כהשתלש החדשים כמו (אסתר ט) ומשלוח מנות משלוח ידם וכן תרגם אונקלוס כתלתות ירחיא

"הרה לזנונים" - שם דבר מעוברת כמו אשה הרה וכמו ברה כחמה

"ותשרף" - אמר אפרים מקשאה משום רבי מאיר בתו של שם היתה שהוא כהן לפיכך דנוה בשריפה