רש"י על בראשית כב ה

<< | רש"י על בראשיתפרק כ"ב • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עד כה" - כלומר דרך מועט למקום אשר לפנינו ומדרש אגדה אראה היכן הוא מה שאמר לי המקום כה יהיה זרעך

"ונשובה" - נתנבא שישובו שניהם