רש"י על בראשית כב ח

| רש"י על בראשיתפרק כ"ב • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"יראה לו השה" - כלומר יראה ויבחר לו השה ואם אין שה לעולה בני ואע"פ שהבין יצחק שהוא הולך להשחט וילכו שניהם יחדו בלב שוה