רש"י על בראשית ח יט

רש"י על בראשית • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"למשפחתיהם" - קבלו עליהם על מנת לידבק במינן