רש"י על במדבר כג כז

רש"י על במדבר • פרק כג >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • 


"וקבתו לי" - אין זה לשון צווי כמו וקבנו אלא לשון עתיד אולי יישר בעיניו ותקבנו לי משם מלדיר"ש (בלע"ז פלוכען שעלטען)