רש"י על במדבר כג טו

<< רש"י על במדבר • פרק כג >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • 


"אקרה כה" - מאת הקב"ה

"אקרה" - לשון אתפעל