רש"י על במדבר כב ג

<< רש"י על במדבר • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מ • מא • 


"ויגר" - לשון מורא כמו (איוב יט) גורו לכם

"ויקץ מואב" - קצו בחייהם (כמו קצתי בחיי והוא מקרא קצר)