רש"י על במדבר כב לז

<< רש"י על במדבר • פרק כב
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מ • מא • 


"האמנם לא אוכל כבדך" - נתנבא שסופו לצאת מעמו בקלון