רש"י על במדבר יט טו

<< רש"י על במדבר • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וכל כלי פתוח" - (שם כח) בכלי חרס הכתוב מדבר שאין מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו לפיכך אם אין מגופת צמידתו פתולה עליו יפה בחבור טמא הוא הא אם יש צמיד פתיל עליו טהור

"פתיל" - לשון מחובר בלשון עברי וכן (בראשית ל) נפתולי אלהים נפתלתי נתחברתי עם אחותי