רש"י על במדבר יט יב

רש"י על במדבר • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • 


"הוא יתחטא בו" - באפר הפרה (ס"א הזה)