רש"י על במדבר יט ד

<< רש"י על במדבר • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • 


"אל נוכח פני אהל מועד" - עומד במזרחו של ירושלים ומתכוין ורואה פתחו של היכל בשעת הזאה הדם (יומא כח)