רש"י על אסתר ו יג

<< רש"י על אסתר • פרק ו
א • ט • יב • יג • 


"אשר החלות לנפל וגו'" - אמרה אומה זו נמשלו לכוכבים ולעפר כשהם יורדים יורדים עד לעפר ושהם עולים עולים עד לרקיע ועד הכוכבים