רש"י על אסתר ו ט

רש"י על אסתר • פרק ו
א • ט • יב • יג • 


"ונתן הלבוש והסוס על יד איש" - ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך רעה על שאמר שיתנו הכתר בראש אדם