רש"י על אסתר ו יב

רש"י על אסתר • פרק ו >>
א • ט • יב • יג • 


"וישב מרדכי" - לשקו ולתעניתו

"אבל וחפוי ראש" - רבותינו פירשו הדבר במסכת מגילה