רש"י על איוב כט כה

<< רש"י על איוב • פרק כט
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"אבחר דרכם" - כל דרכיהם ועצתם אני הייתי בוחר להם שהיו שואלים לי איזה דרך נלך ומה נעשה

"ואשב ראש" - אם היו מסובים אני הייתי מסב בראש המסובים