רש"י על איוב כט יד

<< רש"י על איוב • פרק כט
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


"צדק לבשתי וילבשני" - רדפתי אחרי הצדק והוא נמצא לי כמעיל וצניף שהם תכשיטים נאים כן היה משפטי נאה וטהור