רש"י על איוב יט כ

רש"י על איוב • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • יז • יח • כ • כד • כה • כו • כח • כט • 


"דבקה עצמי" - שאני כחוש מעובי בשרי

"בעור שיני" - כל בשרי היה לקוי בשחין ובתולעים חוץ מחניכי שיניו