רש"י על איוב יט יג

<< רש"י על איוב • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • יז • יח • כ • כד • כה • כו • כח • כט • 


"אך זרו" - ל' אכזר