רמב"ן על שמות מ ג

<< רמב"ן על שמות • פרק מ
ב • ג • י • יז • כז • לד • 


"וטעם וסכות על הארון מלמעלה" - במקום אל כי וסכות מלשון מסך וכן וישם את פרוכת המסך ויסך על ארון העדות (להלן פסוק כא)