רמב"ן על שמות יט כב

רמב"ן על שמות • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • יט • כ • כב • 


"וגם הכהנים הנגשים אל ה'" - שהם מגישים לשם הנכבד קרבנות ונגשים בהם אליו