מ"ג שמות יט כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְגַם הַכֹּהֲנִים הַנִּגָּשִׁים אֶל יְהוָה יִתְקַדָּשׁוּ פֶּן יִפְרֹץ בָּהֶם יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְגַ֧ם הַכֹּהֲנִ֛ים הַנִּגָּשִׁ֥ים אֶל־יְהֹוָ֖ה יִתְקַדָּ֑שׁוּ פֶּן־יִפְרֹ֥ץ בָּהֶ֖ם יְהֹוָֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאַף כָּהֲנַיָּא דְּקָרִיבִין לְשַׁמָּשָׁא קֳדָם יְיָ יִתְקַדְּשׁוּן דִּלְמָא יִקְטוֹל בְּהוֹן יְיָ׃
ירושלמי (יונתן):
וְאוּף כַּהֲנַיָא דִּקְרִיבִין לְשַׁמְשָׁא קֳדָם יְיָ יִתְקַדְּשׁוּן דִּלְמָא יִקְטוֹל בְּהוֹן יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם הכהנים" - אף הבכורות שהעבודה בהם (זבחים קטו)

"הנגשים אל ה'" - להקריב קרבנות אף הם אל יסמכו על חשיבותם לעלות

"יתקדשו" - יהיו מזומנים להתיצב על עמדן

"פן יפרץ" - ל' פרצה יהרוג בהם ויעשה בהם פרצה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וְגַם הַכֹּהֲנִים – אַף הַבְּכוֹרוֹת שֶׁהָעֲבוֹדָה בָּהֶם (זבחים קט"ו ע"ב).
הַנִּגָּשִׁים אֶל ה' – לְהַקְרִיב קָרְבָּנוֹת, אַף הֵם אַל יִסְמְכוּ עַל חֲשִׁיבוּתָם לַעֲלוֹת.
יִתְקַדָּשׁוּ – יִהְיוּ מְזֻמָּנִים לְהִתְיַצֵּב עַל עָמְדָן.
פָּן יִפְרֹץ – לְשׁוֹן פִּרְצָה; יַהֲרֹג בָּהֶם וְיַעֲשֶׂה בָּהֶם פִּרְצָה.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

הכהנים: הבכורות:
יתקדשו: בעמידתן:


רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם הכהנים הנגשים אל ה'" - שהם מגישים לשם הנכבד קרבנות ונגשים בהם אליו

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


וגם הכהנים הנגשים אל ה'. ע"י הקרבנות. נקראו הבכורות כהנים כי העבודה בבכורות היתה. או יש לפרש הכהנים על בני אהרן ממש ונקראו כהנים על שם העתיד שעתידה הכהונה להנתן להם, וכמוהו (בראשית ב) הוא ההולך קדמת אשור שנקרא אשור על שם העתיד.

יתקדשו ומזה כתוב (ויקרא י) בקרובי אקדש, אמר בקרובי כנגד הנגשים ואמר אקדש כנגד יתקדשו.

פן יפרץ בהם ה'. ירמוז למיתתם כי פרץ בהם ה' ולא רצה להענישם עתה במתן תורה שלא לערבב שמחת התורה והמתין להם עד יום ח' של מלואים, ואמר וגם לרבות שבעים זקנים.

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

וגם הכהנים. פי' הגם שיש להם מעלת קריבה אל מקום המקודש לעבוד בבית ה' כאשר היה מקובל בידם או הבכורות או מזרע אהרן, יתקדשו פי' לא תהיה קדושתם מגעת עד גדר זה וצריכין הם לחשוב עצמם בערך מקום זה כאילו אין להם קדושה כל עיקר. ושיעור תיבת יתקדשו כשיעור תיבת ודשנו (במדבר ד' י"ג א) או ירצה על פי דבריהם ז"ל (מכילתא) כי הגביל ההר עד כאן משה עד כאן גבול אהרן עד כאן גבול הכהנים, כפי זה אומרו הנגשים אל ה' פירוש שגבולם בהר נגשים מה שאין כן ישראל, יתקדשו, פי' יעמדו בקדושתם ולא יוסיפו לעלות עוד פן וגו':

<< · מ"ג שמות · יט · כב · >>