רמב"ן על שמות יט ה

<< | רמב"ן על שמותפרק י"ט • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות י"ט, ה':

וְעַתָּ֗ה אִם־שָׁמ֤וֹעַ תִּשְׁמְעוּ֙ בְּקֹלִ֔י וּשְׁמַרְתֶּ֖ם אֶת־בְּרִיתִ֑י וִהְיִ֨יתֶם לִ֤י סְגֻלָּה֙ מִכׇּל־הָ֣עַמִּ֔ים כִּי־לִ֖י כׇּל־הָאָֽרֶץ׃


"וטעם ושמרתם את בריתי" - הברית אשר כרתי את אבותיכם להיות להם לאלהים ולזרעם אחריהם (בראשית יז ז) ור"א אמר הברית שיכרות משה עם ישראל אחר מתן תורה כמו שאמר (להלן כד ח) הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה ועל דרך האמת שתשמרו את בריתי לדבקה בי (להלן כג כב) כי אם שמוע תשמע בקולי ועשית כל אשר אדבר

"והייתם לי סגולה מכל העמים" - שתהיו בידי סגולה כדבר נחמד לא ימסרנו המלך ביד אחר כמו וסגולת מלכים והמדינות (קהלת ב ח) ואמר כי לי כל הארץ כטעם אשר חלק ה' אותם לכל העמים ואתכם לקח ה' (דברים ד יט כ) וכך אמר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי (ויקרא כ כז) או יהיה "סגולה" דבקות כי לי הארץ הנקראת כל כמו שפירשתי בפסוק וה' ברך את אברהם בכל (בראשית כד א) והמשכיל יבין וכן ואתם תהיו לי (פסוק ו) שתהיו אתם לי ביחוד ולא כשאר העמים וכך אמרו במכילתא (שם) ואתם תהיו לי כביכול איני מעמיד ואיני משליט עליכם אלא אני וכן הוא אומר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (תהלים קכא ד)