רמב"ן על שיר השירים ב ב

"כשושנה" - הצמח שקורין ליד"ה, ויש לו שישה עלין; כך השכינה שש קצוות.