רמב"ן על שיר השירים ב א

<< רמב"ן על שיר השירים • פרק ב >>
א • ב • ג • 


"אני חבצלת השרון" - אמרו רז"ל "אין שרון אלא שירה, שרה למי שברא את העולם".