רמב"ן על שיר השירים ב א

"אני חבצלת השרון" - אמרו רז"ל "אין שרון אלא שירה, שרה למי שברא את העולם".