רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ט יג

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר המדע · הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים · פרק תשיעי · הלכה יג | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םEdit

דפוסEdit

המוכר בית לעבודת כוכבים דמיו אסורים בהנאה ויוליכם לים המלח אבל עובדי כוכבים שאנסו ישראל וגזלו ביתו והעמידו בו עבודת כוכבים דמיו מותרין וכותב ומעלה בערכאות שלהם.

מפרשי הרמב"םEdit

השגת הראב"דEdit

המוכר ביתו וכו' דמיו אסורין בהנאה ויוליך אותן לים המלח - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות ואם הקדימו לו דמיו קודם שיעבדוה מותר.