רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ז יב

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר המדע · הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים · פרק שביעי · הלכה יב | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

אפרוחים שקננו בה ואין צריכין לאמן מותרין והאפרוחים והביצים שצריכין לאמן אסורין שהרי האשרה כמו בסיס להן והקן עצמה שבראשה מותר מפני שהעוף מביא עציו ממקום אחר.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

והאפרוחים והביצים שצריכין לאמן אסורים שהרי האשרה כמו בסיס להן - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות היה לו לומר מפני שהן כגידולי האשרה.

והקן עצמה שבראשה מותר מפני שהעוף מביא עציו ממקום אחר - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות דווקא שהביא ממקום אחר.