רמב"ם הלכות נערה בתולה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר נשים · הלכות נערה בתולה | >>


הלכות נערה בתולה

יש בכללן חמש מצוות: שלוש מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) לקנוס המפתה. (ב) שישא האונס אנוסתו. (ג) שלא יגרש האונס.
(ד) שתשב אשת מוציא שם רע תחת בעלה לעולם. (ה) שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני