רמב"ם הלכות יבום וחליצה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר נשים · הלכות יבום וחליצה | >>


הלכות יבום וחליצה

יש בכללן שלוש מצוות: שתי מצוות עשה, ומצוַה אחת לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) לייבם. (ב) לחלוץ. (ג) שלא תנשא יבמה לאיש זר, עד שתסור רשות היבם מעליה.
והאשה שהיא ראויה ליבום נקראת "זקוקה ליבם". ורשות היבם נקראת "זיקה".

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני