פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות יז ג

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

אמר אלו להביא בכלי אחד והביא בשני כלים או להביא בשני כלים והביא בכלי אחד הרי אלו פסולין לא קבען בשעת הנדר אלא אמר הרי עלי שני עשרונות ובשעת הפרשה קבען והפרישן בשני כלים וחזר והביאן בכלי אחד הרי אלו כשרים שנאמר כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת אמר הרי עלי שני עשרונות להביא בכלי אחד והביאן בשני כלים אמרו לו בכלי אחד נדרת הקריבם בשני כלים הרי אלו פסולין הקריבם בכלי אחד הרי אלו כשרים:

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.