פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות כלים כג ג

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

השק שיעורו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים העור חמשה על חמשה המפץ ששה על ששה בין למדרס בין לשאר הטומאות ופחות מן השיעורין האלו טהורין מכלום בד"א בקרע אחד מהן שנקרא בלא כוונה אבל הקוצץ בכוונה וקצץ אפילו טפח על טפח למושב או שלשה טפחים על שלשה טפחים למשכב ה"ז מתטמא במדרס בין שהיה הטפח על טפח שקיצץ או השלשה בגד או שק או עור או מפץ וכן המקצע מאחד מהן לאחיזה כדי שיאחז בו בידו כדרך שעושין קוצצי תאנים שלא יזוקו אצבעותיהן ה"ז טמא בכל שהוא והוא שלא יהיה פחות משלש על שלש שכל פחות משלש אצבעות טהור מכלום.

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.