רמב"ם הלכות חגיגה

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הקרבנות · הלכות חגיגה | >>


הלכות חגיגה

יש בכללן שש מצוות: ארבע מצוות עשה, ושתים מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) להֵראות פני יי. (ב) לחוג בשלושה רגלים. (ג) לשמוח ברגלים. (ד) שלא יֵראה ריקם. (ה) שלא יעזוב לוי, מלשמחו וליתן לו מתנותיו ברגלים. (ו) להקהיל את העם בחג הסכות במוצאי שמיטה.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי