רלב"ג על משלי יא כו


הנה מי "שימנע" מהשביר "בר" העיון יקללוהו כל העם או האומה, מפני שאינו רוצה להועיל לאנשים במה שהועילהו הש"י בו; "ולראש" האיש "המשביר" ומלמד דעת את העם תבא לו "ברכה", כי הם יברכוהו, ותבא לו גם כן ברכה בעיונו בעצמו שתוסיף בזה הפועל, גם תבא לו ברכה מהשם יתברך שיתן שכרו תחת זאת הטובה אשר עשה.ואפשר שיתישרו אלו השלשה פסוקים לזרז על פועל הצדקה:  


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.