רלב"ג על משלי ז י

<< רלב"ג על משלי • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"והנה" - הוא היה בא אל האשה הזאת, "והנה האשה לקראתו", וגם האשה באה לקראתו, "ערות זונה ונצורת לב", שערותה מגולה והלב מכוסה לבד, כי עד הלב תגלה עצמה.

וזה מהפלגת המשל, כי דרך הזונה לגלות כנף בגדיה שתהיה גלוית הערוה, כדי שיתעוררו האנשים לבא עליה, ולא תשאיר מגופה מכוסה בבגדיה כי אם מן הלב ולמעלה.

ולפי הנמשל, הנה הלב מכוסה בזה הפועל, כי לא יוכל השכל לעשות פעולתו עם המשך אל התאוות.