קטגוריה:מידת התקוה

כינויים: תקוה, אופטימיות
ניגוד: מידת היאוש
טקסטים עיקריים: