קבצים מכתב יד קדשו כרך ב


כתבי הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"לSeparator-vector.svg


עריכה והוצאה לאורעריכה

עריכה והערות: בעז אופן

הוצאה לאור: המכון להוצאת גנזי הראי"ה (ירושלים תשס"ח).

הספר ניתן על ידי העורך והועלה לאתר באדיבותו, ועל כך נתונה לו תודתנו העמוקה. גרסה מודפסת ניתן להשיג בכתובת האימייל <haravkook gmail.com>.

המהדורה המודפסת כוללת את הנספחים: הערות נוסח ותוכן, מפתח מקורות ומפתח הקבלות לספרים שונים.


שלמי תודהעריכה

  • יבואו על הברכה אלעד חורש, מתניה שי, שמואל מרצבך, אביה וינברג ויהודה עיטם, על עזרתם המרובה והברוכה במלאכת ההגהה ובהכנת מפתח המקורות.
  • תודתנו נתונה לרב אוריאל עיטם על עצותיו הברוכות ועל עזרתו המרובה להוצאת דבר מתוקן.


ספר נוסף בסדרהעריכה