קבצים מכתב יד קדשו

כתבי הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"לSeparator-vector.svg

עריכה והוצאה לאורעריכה

עריכה והערות: בעז אופן

הוצאה לאור: המכון להוצאת גנזי הראי"ה (ירושלים תשס"ו).

הספר ניתן על ידי העורך והועלה לאתר באדיבותו, ועל כך נתונה לו תודתנו העמוקה. גרסה מודפסת ניתן להשיג בכתובת האימייל <haravkook gmail.com>.

המהדורה המודפסת כוללת את הנספחים: הערות נוסח ותוכן, מפתח מקורות ומפתח הקבלות לספרים שונים.


שלמי תודהעריכה

  • יבואו על הברכה ידידיה צוקרמן, אלעד חורש ומתניה שי, על עזרתם המרובה והברוכה במלאכת ההגהה ובהכנת מפתח המקורות.
  • תודתנו נתונה לרב יוסף אביב"י על עזרתו במציאת המקורות, וכן לרב אוריאל עיטם על עצותיו הברוכות.


ספר נוסף בסדרהעריכה

ספר אינטרנטעריכה

ספר קבצים מכתב יד קדשו - להדפסה או להורדה כקובץ PDF