פסיקתא דרב כהנא כב


פרשה כב - פיסקא ניצביםעריכה

שוש אשיש: