ערכי מצודת ציון אות העין

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות העין


עבש

  • "עָבְשׁוּ" (יואל א יז). כמו עפשו בפ"א, ולשון עפוש ידוע בדברי רז"ל, ובא הבי"ת במקום הפ"א וכן "בִּזַּר" עמים (תהלים סח, לא).


עסס

  • "וְעַסּוֹתֶם רשעים" (מלאכי ג כא) ענין ביאור תיבת או פועל הערך מיעוך וכתישה וכן "מֵעֲסִיס רִמֹּנֵי" (שיר השירים ח ב) והוא המיץ מן הרמונים אשר יקרא כן על שם שממעכים וכותשים הרמונים להוציא המיץ.